تا اطلاع ثانوی تعطیل

زمانه با من سر جنگ دارد

می خواهم از این شهر بگریزم مرا در چنگ دارد

اینجا تا روزی که معجزه ای بشود و دلم آرام بگیرد تعطیل است.

خدا نگهدار

 

/ 4 نظر / 54 بازدید
آذر

...

سیما

... خوبی؟ فقط به خاطر اینکه نمی تونی بری ناراحتی؟ منم خیلی دوست دارم برم .خیلی دوست دارم بیام جایی که تو داری ازش فرار می کنی . ...

رها

[ناراحت] دلم خيلي برات تنگ ميشه اميدوارم هر جا كه هستي خوب و خوش باشي و به زودي دوباره اينجا ببينمت......... [گل][گل][گل]