/ 1 نظر / 29 بازدید
احمد

ز احمد تا احد يک ميم فرق است جهاني اندرين يک ميم غرق است يقيناً ميم احمد ميم مستي است که سرمست از جمالش چشم هستي است ز احمد هر دو عالم آبرو يافت مي خنديد و هستي رنگ و بو يافت اگر احمد نبود آدم کجا بود خدا را آيه اي محکم کجا بود چه مي پرسند کاين احمد کدام است که ذکرش لذّت شرب مدام است همان احمد که آوازش بهار است دليل خلقت ليل و نهار است همان احمد که فرزند خليل است قيام بت شکن ها را دليل است همان احمد که ستّارالعيوب است دليل راه و علّام الغيوب است همان احمد که جامش جام وحي است به دستش ذوالفقار امر و نهي است همان احمد که ختم الانبيا شد جناب کنت و کنزاً مخفيا شد همان اول که اينجا آخر آمد همان باطن که بر ما ظاهر آمد همان احمد که سرمستان سرمد بخوانندش ابوالقاسم محمــــــد (ص) محمد ميم و حاء و ميم و دال است تدارک بخش عدل و اعتدال اس محمد رحمة للعالمين است کرامت بخش صد روح الامين است محمد پاک و شفّاف و زلال است که مرآت جمال ذوالفقار است محمد تا نبوّت را برانگيخت ولايت را به کام شيعيان ريخت ولايت باده ء غيب و شهود است کليد مخزن سرّ وجود است میلاد منجی عالم بشریت بر شما تهنیت باد[گل]