my painting with color pencil

telegram.me/zstudio کانال آموزش طراحی و نقاشی
 
آموزش
ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٠  

بهترین هدیه زندگی ام رو به خاطر بیست های ثلث اول گرفتم، مامانم یه بسته مداد شمعی (کرایون) 12 رنگ داد به معلممون خانوم حق پناه که سر کلاس به من بده. اما بعد از زنگ تفریح مدادشمعی ها توی کیفم نبود! به خانوم معلم گفتم و کیف همه بچه ها رو گشتیم! لای دفتر یکی از بچه ها توی جامیزش پیدا کردم و بی سر و صدا به  خانوم معلم گفتم . اونم بدون اینکه آبروی همکلاسیم رو ببره مداد شمعی رو ازش پس گرفت! کاش می تونستم برای همه بچه هایی که مثل اون دختر وضع مالی خوبی نداشتند یه بسته مدادرنگی هدیه بخرم!

..................................................................................................................................................

یک شی مثل لیوان که شیشه ای نباشه و دارای نقش هم نباشد انتخاب کنید و با روش اندازه گیری و مداد اچ طرح آن را روی کاغذ بکشید. دقت کنید که مداد را خیلی فشار ندهید چون درصورتیکه اشتباه کنید و پاکش کنید ، در هنگام سایه زدن خود را به صورت خطوط سفید نشان میدهد و کار زشت می شود. پس از طراحی، قسمت های تاریک و روشن جسم را تا آنجایی که می توانید با خطوط کمرنگ ازهم جدا کنید. سپس به تدریج با مدادهای سخت قسمت های روشن تر را سایه زده ، با تیره شدن سایه ها مداد نرم تر انتخاب می شود. دقت کنید انتخاب نوع مداد به جنس شی مورد نظر هم بستگی دارد. مثلا برای لیوان چینی  که سطحی صیقلی دارد مدادهای سری اچ مناسب هستند. که حالت صیقلی بودن آنرا به راحتی منتقل می کنند. برای اجسام شیشه ای و فلزی هم از مدادهای اچ استفاده می کنیم . اما مثلا برای کشیدن میوه ها، درخت ها، در و پارچه و .... مدادهای سری ب بهتر است. دقت کنید که مرز بین سایه ها باید با هم پوشش داده شود مگر اینکه سایه ای واقعا با یک خط مشخص از مجاورش جدا شده باشد. به عبارت دیگر سایه ها معمولا به طور تدریجی کم رنگ یا پررنگ میشوند و باید خطوط تا حدودی با هم همپوشانی کنند. ( ببخشید یاد شیمی آلی افتادید )

همچنین گاهی برای نشان دادن جنس شی از انواع حرکتهای مداد ( پهنای قلم ، خط خطی ، ضربه نوک قلم ...) استفاده می کنیم . در شکل زیر برای نخل ، درخت چنار، لانه پرنده ها و چمن  از حرکتهای مختلف قلم بهره برده ام.