my painting with color pencil

telegram.me/zstudio کانال آموزش طراحی و نقاشی
 
Design for book cover

under copyright

 

 

 

هرگونه استفاده یا الهام  از طرح ها منوط به اجازه از  نویسنده وبلاگ  است. در صورت مشاهده ی تخلف با متخلفان برخورد قانونی می شود!